Taxonomy term

Agents biologiques / OIRA / Analyse des risques

Outil OiRA pour l’évaluation des risques liés à la COVID-19 sur le lieu de travail

En Europe, on commence à assouplir les restrictions liées à la COVID-19. Les entreprises et organisations préparent les modalités d’un retour en toute sécurité sur le lieu de travail. La plateforme d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA) de l’Agence européenne pour la sécurité et la...

Draaiboek van Co-Prev voor contact tracing

Co-Prev, de vereniging van Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (EDPB), heeft een draaiboek opgesteld ten behoeve van contact tracing in bedrijven en collectiviteiten.

Feuille de route de Co-Prev pour le contact tracing

Co-Prev, l’association de Services Externes pour la Prévention et la Protection au travail (SEPPT) a élaboré une feuille de route pour le contact tracing dans les entreprises et les collectivités.
Preventieadviseur

Werkinstructie voor contact tracing van het VVIB

VVIB, de Vereniging Voor Interne Bedrijfsartsen, heeft een werkinstructie opgesteld voor risicobeoordeling en contact tracing met betrekking tot COVID-19 positieve werknemers, om bedrijven te helpen bij het effectief beheren van COVID-19 positieve gevallen, zodat verspreiding wordt voorkomen en de...
Conseiller en prévention

Instruction de travail de l’AMTI pour le suivi des contacts

L’AMTI, l’Association des Médecins du Travail Internes, a rédigé une instruction de travail pour l’évaluation du risque et le suivi des contacts des travailleurs positifs au COVID-19, afin d’aider les entreprises à gérer efficacement les cas positifs de COVID-19 pour prévenir la propagation du...
COVID-19 / OIRA

Nieuwe OiRA tool helpt bij COVID-19 risicobeheer

Net als onder normale arbeidsomstandigheden is het identificeren en beoordelen van risico's in zowel de fysieke als de psychosociale werkomgeving het uitgangspunt voor het beheer van de veiligheid en gezondheid op het werk (welzijn op het werk) in het kader van COVID-19-maatregelen. Werkgevers...
COVID-19 / OIRA

Le nouvel outil OiRA aide à la gestion des risques liés au COVID-19

Comme dans des conditions de travail normales, en période de COVID-19, l'identification et l'évaluation des risques dans l'environnement de travail tant physique que psychosocial est le point de départ de la gestion de la sécurité et de la santé au travail (bien-être au travail). Les...