Taxonomy term

20.05.2020
Agents biologiques

COVID-19: appel à l’échange de bonnes pratiques de prévention

La crise du coronavirus a changé complètement nos habitudes de vie et chaque entreprise qui peut redémarrer son activité doit s’adapter pour protéger...
27.05.2020
Biologische agentia

Spoel de waterleiding bij langdurige leegstand

Een belangrijke maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de werknemers zo veel mogelijk bij hen thuis telewerk te laten...
27.05.2020
Agents biologiques

Purgez les canalisations d’eau en cas d’inoccupation prolongée

Une mesure importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus a consisté à faire prester du télétravail à domicile à un maximum de...
28.05.2020
Biologische agentia
Bouw

Veilige herneming van bouwactiviteiten

Na de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de bouwsector een aantal initiatieven genomen om de bouwwerven op een...
28.05.2020
Agents biologiques
Construction

Reprise en toute sécurité des activités de construction

Après les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus, le secteur de la construction a pris une série d’initiatives pour redémarrer les...
03.06.2020
Biologische agentia

Eerste vaststellingen uit de enquête van Eurofound over leven en werken in tijden van COVID-19

Op 9 april 2020 heeft de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) een grote online enquête in en buiten...
03.06.2020
Agents biologiques

Vivre, travailler et le COVID-19: premiers constats de l’enquête d’Eurofound

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) a lancé le 9 avril 2020 une enquête en ligne de grande...
16.06.2020
Biologische agentia

Wijziging van de Europese richtlijn over biologische agentia

Op 4 juni 2020 verscheen de richtlijn 2020/739 van de Europese Unie tot wijziging van bijlage III bij de richtlijn 2000/54/EG wat betreft de opneming...
16.06.2020
Agents biologiques

Modification de la directive européenne sur les agents biologiques

Le 4 juin 2020 est parue la directive 2020/739 de l’Union européenne modifiant l’annexe III de la directive 2000/54/EG en ce qui concerne l’...
06.08.2020
Biologische agentia

Verklaring van de sociale partners over COVID-19-tests in het kader van het werk

De sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk gaan niet akkoord met het voorstel dat werkgevers vrijblijvend aan hun...